FÖREDRAG OM ORKIDEÉR


Efter Axels föredrag avslutades kvällen med kaffe.Siv och Johanna hade bakat kaffebrödet.

FÖREDRAG OM ORKIDEÉR


Engagerade åhörare när Axel berättade om sina orkideér

FÖREDRAG OM ORKIDEÉR


Axel Carlsson håller föredrag och visar bilder på sina 400 orkideplantor
Han berättade  ochså hur han hade lyckats med att få dem i blom.

ÖLANDSRESA


Fontänen


Nu är arbetet igång med Trädgårdsföreningens nya fontän!

FONTÄNEN I KVÄLLSBELYSNING


Fontänen i kvällsbelysning.Numera är det en grusplan där fontänen legat.Traditionen krävde
sedan 1890, att fontänen skulle kopplas på valborgsmässoafton kl 11.00,då var våren kommen!Denna tradition vidmakthölls till långt in på 1990 talet
Enligt kommunen skall en ny fontan vara installerad före sommaren 2011.
Vi håller tummarna att den hinner bli färdig man arbetar med den nu!

Belvederen


Entren mot Drottninggatan


Bilden är tagen före 1952,det var det året som flyglarna flyttades till nuvarande läge.
Man grävde först nya källare innan man rullade över bygnaderna med hjälp av stockar.
Den högra flygeln användes som bostad till trädgårdseleverna.Som synes på bilden är
gaveln täckt med grönska det var ett vitt mullbärsträd som eleverna var strängt förbjudna
att äta av!!

Entren till Trädgårdsföreningen för 130 år sedan


VÅRPROGRAM 2011


EFTERLYSNING


VÄNNERNAS ÅRSMÖTE 15 FEB. 2011


VÅR ÖLANDSRESA I AUGUSTI


RSS 2.0