ÅRSMÖTE

            ÅRSMÖTE MED FIKA
15 februari kl.18.00 i NATURCENTRUM
Kontaktperson Johanna Rydell 070-6670636
              VARMT VÄLKOMNA
            Önskar vi i styrelsen

         


Renovering av gamla plantskolan


Ritningen publicerad i Corren den 1 feb 2011.Arbetet med parken skall starta i april och
det mesta skall vara klart till mitten av sommaren.Kostnad c:a 10 milj.kronor.

RSS 2.0