Årsmötet 2012 i Naturcentrum


Efter att ha inmundigat kaffe med frallor och kakor startade vårt årsmöte.
Vår kassör Lasse har all anledning att se nöjd ut våra finanser är goda!

Årsmötet 2012


Vår föresragshållare Lennart Fredriksson från Botanicus i samspråk med
Johanna Rydell.I förgrunder Arend och Inga Waalenquist

TRÄDGÅRDSRESA TILL HOLLAND


---------------------------VÅRPROGRAM 2012------------------------

VÅRPROGRAM 2012

TRÄDGÅRDSFÖRENINGENS VÄNNER

 

ÅRSMÖTE MED FIKA

Tisdagen den 21 februari kl 18,00 i Naturcentrum.

Lennart Fredriksson känd frånTV kommer till oss,visar bilder

och berättar om hur man odlar perenner.

Vi bjuder på kaffe,därefter årsmöte.

Kontaktperson är Göran Fagerås 070-6860545

Vi samlas i Åmanska trädgården kl 16.00.Kontakt Göran Fagerås 070-6860545

 

Trädvandring i parken

Samling vid Åmanska trädgården tisdagen den 12 juni kl 16.00

Vår skickliga arborist Göran, visar runt i parken och berättar spännande saker om våra träd i parken som du kanske inte visste.Plantering av trädgåva.

Kontaktperson är Göran Fagerås 070-6860545

 

TRÄDGÅRDSRESA i Augusti

Vi planerar en resa till Floriaden i Holland

Floriaden är världens största trädgårdsutställning.Den hålls bara vart 10:e år.En upplevelse för livet!!! Se folder.

Meddela gärna Vikingbuss Nygatan 23 tel. 013-141516 om du är intresserad.

 

SAKNAR DU KOLONILOTT?

Vi samlas i Dr Åmans trädgård i Trädgårdsföreningen .

Vi rensar och sköter om de fyra idé trädgårdarna .

Vi fikar och umgås. Ta gärna med eget fika.

Representant från Trädgårdsföreningens vänner finns på plats enligt nedanstående datum. Redskap lånas ut. Vi samlas kl 16.00 enl.nedan;

Vi arbetar c:a 2 timmar med kaffepaus emellan.

8 maj,15 maj, 17 maj,22 maj,29 maj.

5 juni, 12 juni, 19 juni, 26 juni

7 aug, 14 aug, 21 aug, 28 aug,

Kontaktperson är Lars Nilsson 073-5755861

Hemsida :http://tradgardsforeningensvanner.blogg.se/

 

VARMT VÄLKOMNA

 

ÖNSKAR VI I STYRELSEN


ÅRSMÖTE 2012 DAGORDNING

                                                             TRÄDGÅRDSFÖRENINGENS VÄNNER

 

                                              ÅRSMÖTE 21FEBRUARI 2012 KL 18.00 i NATURCENTRUM

 

                                                                                 DAGORDNING

 

1 Mötets öppnande

2 Val av ordförande för mötet

3 Val av sekreterare för mötet

4 Val av protokolljusterare

5 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

6 Styrelsens årsberättelse

7 Kassörens rapport

8 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

9 Val av ordförande. Sittande Göran fagerås

10 Val av sekreterare Sittande Ingemar Eriksson

11 Val av kassör Sittande Lars Nilsson

12 Val av revisor Sittande Karin Palmquist

                 13 Val av 2 suppleanter Sittande Siv Niklasson o Gunnel Bäckström

    14 Val av 2 ledamöten Sittande Ann-Marie Bäckström o Johanna Rydell

15 Godkännande av ändring av styrelsesammansättning enl.beslut på

förra årsmötet

16 Godkännande av fullmakt för Göran Fagerås och Lars Nilsson att sköta

Trädgårdsföreningens Vänners bankärenden och inhandla varor.

17 Fastsällande av årsavgift. Nuvarande 120:-

18 Behandling av motioner från medlemmar

19 Förslag om aktiviteter i Trädgårdsföreningens Park

20 Övriga frågor

                   21 Avtackningar

22 Mötet avslutas


ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011


Gå med i vår förening


RSS 2.0