Cornus kousa


Från Sunken Garden


Den mycket vackra och rikblommande Cornus kousa står nu i blom i entreparken.
Den här kornellen har mycket lång blomningstid.

Trädvandring i Trädgårdsföreningens Park


Vår kunnige arborist visar runt i parken och berättar om de träd som växer där.Här har
vi stannat vid Morus alba,vitt mullbär,det enda som växer i parken

Protokoll från årsmötet den 18 feb.2012

Protokoll från Trädgårdsföreningens vänners årsmöte 2012

 

Vi samlades i Naturcentrum den 18 februari kl 18.00.

På grund av att vår ordförande Göran Fagerås fått förhinder greppade Ann-Mari ordförandeklubban.

Alla hälsades välkomna och speciellt vår specialinbjudne gäst Lennart Fredriksson från Botanicus.

Han visade fantasstiskt vackra diabilder och berättade om sin plantskola i Skänninge.av honom fick vi även veta hur man sköter och förökar perenner.

Därefter behandlades de punkter som fanns på dagordningen:

Samtliga punkter enligt dagordningen godkändes.

Årsberättelsen för 2011 lästes upp och godkändes

Kassörens rapport lästes upp och godkändes.

Ändring av styrelsesammansättning godkändes enligt beslut från styrelsemötet 2011.

Fullmakt för Göran Fagerås och Lars Nilsson godkändes.

Årsavgiften på 120:- för 2012 godkändes.

Ett förslag Från Inga Wallenquist att avgiften skulle gälla per hushåll behandlades,men bordlades på grund av att inbetalningskorten redan var tryckta.Skall beslutas vid nästa årsmöte 2013.

Fel hade upptäckts på utskicket om vår Holladsresa.Vikingbuss hade angivet fel E-postadress och

en bild som inte överensstämde med årstiden i Holland.Siv fixar detta med Vikingbuss .

Allas vår fantastiska mångåriga medarbetare i styrelsen Johanna Rydell avgick ur styrelsen.Detta beroende på hennes nystartade företag tog all hennes lediga tid.Hon hedrades med en present från Vännena och en applåd.Vår föreläsare avtackades likaledes med en applåd.

Mötet avslutades med kaffe fralla och goda kakor som Gunnel,Siv och Johanna hade fixat fram på ett jättefint sätt.Hjärtligt tack!

 

Styrelsesammansättning:

Ordförande Göran Fagerås

Kassör Lars Nilsson

Sekreterre Ingemar Eriksson

Revisor Karin Palmquist

Suppleanter. Siv Niklasson och Gunnel Bäckström

Ledamöter Ann-Marie Bäckström och Alf Hilding

Protokolljusterare Marja Tjädermo och Carla Gustavsson

 

Vid pennan:

Ingemar Eriksson

/Sekreterare/

 

Justeras.

 

….........................................

Marja Tjädermo

 

….........................................

Carla Gustavi

 


RSS 2.0