MÖTE

Möte i Åmanska trädgården den 29 sept 2009 Några entusiaster träffades på gräsmattan för att dryfta en del förslag och synpunkter angående vårt engagemang i Åmanska Trädgården.Ordföranden meddelade att vid kontakt med Stadsträdgårdsmästaren önskades det utökat skötsel inte bara av ideträdgårdarna utan av hela Åmanska Trädgården. I utbyte skulle vi erhålla ett bidrag med 10000:- per år .Mötesdeltagarna ansåg enhälligt at detta var ett alldeles för lågt belopp.Ett utarbetat motförslag är vid handen. En undersökning av områdeskostaden idag bör tas fram för att ställa detta mot vårt förslag i rimliga proportioner. Trädgårdsföreningens vänner önskar även kunna påverka Åmanska Trädgårdens innehåll och framtida utformning. Vi kommer att vid kommande möten redogör för arbetet med detta. Inga Wallenqvist kommer att ta kontakt med representanter för Örtagården i Vadstena för att bilda sig en uppfattning hur man arbetar där. Boken om Trädgårdsföreningen “En park i staden” blev nominerad till årets trädgårdsbok vid bokmässan i Göteborg. Författare Inga Wallenqvist. Ett bra förslag kom om att Johanna som arbetar i parken skulle vara tillgänglig i Åmanska Trädgården under dagtid på vardag kanske en timme en dag i veckan under växtsässongen speciell dag för att stå till tjänst för besökare i denna del av parken.Annonsering om detta och övriga aktiviteter i parken i samarbete med Stadsträdgårdsmästaren. Vad gäller skötseln av Åmanska Trädgården till kommande år önskas en särskild dag i veckan gärna kvällstid för att tillmötesgå dem som arbetar under dagen. Detta kan dock inte starta förrän nästa år då ISS garantiåtagande har upphört. Nästa möte den 14 oktober kl.16.15 på Kaffe Berget i korsningen Tanneforsgatan Klostergatan Vid pennan Ingemar

MÖTE !

VI TRÄFFAS I ÅMANSKA TRÄDGÅRDEN TISDAGEN DEN 29 SEPTEMBER KL 16.00
VÄLKOMNA!

Trädexcursion i parken


Göran berättar om träden i parken

Trädexcursion i parken


Göran berättar om träden i parken

Trädexcursion i parken


Göran berättar om träden i parken

Trädexcursion i parken


Göran berättar om träden i parken

Naturrum


Tupp med hönor i bakrunden.Kindahöns?

Naturrum


Gunnel och Johanna studerar Kindahöns

Korslycke


Efter att ha ätit en förträfflig lunch i Hästholmen har vi nu kommit till Korslyckes Naturrum som ligger alldeles i närheten av Hellen Keys Strand på Omberg.

Hästholmen


Nu är det lunchdags.Resturangen ligger i den röda tillbyggnaden.Där serverades det rökt lax som smakade förträffligt

Hästholmen


Nu har vi kommit fram till Hästholmens hamn efter att ha varit på Hellen Keys Strand,här gör vi ett stopp för att äta Lunch

RSS 2.0